Dating pangalan o taguri sa lungsod ng maynila

Bukod pa rito, nauna nang nasangkot si del Pilar sa isang insidente na kung saan kaniyang sinampal ang isang prayle matapos siyang singilin sa pagdalo sa isang binyag sa Quiapo.

dating pangalan o taguri sa lungsod ng maynila-61dating pangalan o taguri sa lungsod ng maynila-43dating pangalan o taguri sa lungsod ng maynila-59

…Kung gayon po among dapat na mainggit ang bayang Espanya pagka’t labis-labis; ang nagmimilagrong santong nilalangit sa sariling bayang aming iniibig.” Bagama’t nagpatawag ng mga Guardia Civil ang nasabing prayle, mabilis namang nakatakbo palayo sa simbahan si del Pilar kaya’t hindi siya nadakip.Inilathala naman nito, sa tulong ng UP Press, ang dalawang akda.Himagsik sa hilaga Sa loob ng 12 kanto at 8,816 na taludtod, isinasalaysay sa ang mga pangyayaring nagbunsod sa pag-aalsang naganap sa Candon, (ngayo’y nasa Ilocos Sur) noong Marso 25, 1898.Samantala, pagnanasahan naman ng kaniyang ama na si Don Nilo, si Saniata, ang katiwala ng mga Abaya sa kanilang tindahan.Lingid sa kaalaman ng mga Kastila, nagpupulong naman sa kabundukan ng Candon ang isang samahang-lihim, na kinabibilangan ni Salacnib, upang mag-aklas laban sa mga Kastila.

Leave a Reply